HUS OG HYTTER
BORETTSLAG
OFFENTLIG
PRIVATE BEDRIFTER
FORSIKRINGSELSKAP

Private bedrifterBistand til bekjempelse og kontroll.
Aktiv Skadedyrkontroll AS har i mange år bistått;

· forvaltere og eiere av næringseiendom,
· næringsmiddelbedrifter,
· dagligvarebutikker, og andre som frembyr matvarer,
· annen næringsvirksomhet,

med å bekjempe og forebygge mot alle typer skadedyr.

På forespørsel utfører vi uforpliktende befaringer for å:

· Kartlegge omfang på eksisterende skadedyraktivitet.
· Vurdere behov for å forebygge og sikre slik at skadedyraktivitet unngås.
· Vurdere bygningsmessige standard, og foreslå utbedringer ved behov, for å unngå skadedyr.
· Vurdere rutiner ved produksjon, lagring og renhold og foreslå endringer ved behov for å unngå skadedyr.
· Skriftlige tilbud på bekjempelse og forebyggende tiltak.

Samarbeidsavtaler.
Aktiv Skadedyrkontroll AS sikrer i dag mange store næringsmiddelprodusenter mot skadedyr, og vi har samarbeidsavtaler med mange dagligvarekjeder.

Ved ønske om ytterligere informasjon om våre tjenester kan vår salgssjef Karl Otto Molvig eller daglig leder Petter Gundersen kontaktes.SKADEDYRINFO