FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
Dyr som suger blodVeggedyr (Cimex lectularius)
Oval og flattrykt kropp. Som voksen ca. 5 millimeter lang. Fargen er rødbrun og ganske mørk når de har sugd blod. Veggedyret var tidligere en stor plage, men er nå nesten utryddet i Norge. Veggedyr etablerer seg i nær tilknytning til senger, og oppsøker mennesker om natten for å suge blod. De kan gjemme seg i sengekarmer, under lister med mer.
Veggedyr spres til nye hus ved at de følger med i møbler eller i kofferter. Hvert år registreres det nye etableringer i campinghytter og andre overnattingssteder, som igjen fører til at besøkende for dem med seg hjem.
Har veggedyrene etablert seg må bekjempelse utføres av fagkyndige.Lopper (Siphonaptera)
Det er påvist ca. 60 arter av lopper i Norge. Menneskeloppa regnes som utryddet i Norge. Loppene lever i redeområder til sitt vertsdyr, som ofte er fugl eller andre pattedyr. Når fuglen forlater sitt rede om høsten vandrer loppene inn og snylter på oss. Det samme skjer om våren før fuglen kommer tilbake til redene. Disse loppene kan ikke formere seg ved å suge menneskeblod, men de kan leve av det.
Aktivitet av lopper krever grundig befaring for å avdekke egentlige tilholdssteder, dvs. reder til fugl, gnagere og lignende. En bekjempelse må kombineres med tiltak slik at redeaktivitet unngås i fremtiden.Fuglemidd (Dermanyssus sp)
Fuglemiddene er blodsugende og knyttet til fugler som har faste redeplasser som benyttes over flere år. For eksempel gråspurv, stær, byduer og svaler. De kan også forekomme i hønehus og på burfugler.
Aktivitet av fuglemidd i boliger indikerer at det også finnes aktivitet av fugl og reder i forbindelse med bygningen. Bekjempelse må kombineres med å fjerne og behandle redeområder.Flått (Parasitiformes)
Lever på pattedyr, fugler og krypdyr. Forekommer i kyst og fjordstrøk, i tett og fuktig vegetasjon. De fester seg på oss og våre husdyr når vi ferdes i terrenget. Det er som regel de voksne hunnene som fester seg og er vanskelige å få til å slippe. De kan bli opptil 1 cm når de suger blod. Det er viktig at vi får fjernet hele dyret, og det finnes spesielle pinsetter som kan brukes. Det går også og smøre dyret med fett/vaselin og vente til den slipper taket.
Mange flåttarter kan overføre sykdomsfremkallende mikroorganismer som virus, og bakterier.


SKADEDYRINFO