FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
BOREBILLER (Anobiidaè)

Atferd og biologi
Borebillene lever som larver i treverket i flere år, og forvandler seg til biller, som gnager seg ut av treverket. Antall små runde hull i treverket gir en indikasjon på antall borebiller som har utviklet seg i treverket.


Risiko for skade/ulempe
I Norge er det egentlig bare stripet borebille som kan gjøre skade av betydning på treverk, mens råteborebille og myk borebille er avhengig av at treverket først blir skadet av fuktighet.
Synlige tegn på aktivitet er de små runde flyvehullene som finnes på overflaten til treverket. Aktivitet av stripet borebille i gamle kjellertak kan over flere tiår påføre taket skader, slik at bæreevnen svekkes.

Bekjempelse og kontroll
Unngå fuktighet og sørge for god ventilasjon i kjellere er viktig. Om skade har oppstått kan Aktiv Skadedyrkontroll AS tilby impregnering tilpasset behov. Ved ønske om vurdering av aktivitet av borebiller i et hus kan Aktiv Skadedyrkontroll AS, tilby befaring og rapport til avtalt pris.
SKADEDYRINFO