HUS OG HYTTER
BORETTSLAG
OFFENTLIG
PRIVATE BEDRIFTER
FORSIKRINGSELSKAP

Borettslag og sameierAkutt bekjempelse.
I et borettslag/sameie er aldri naboen langt unna, og ofte så nærme at et skadedyrangrep raskt spres til naboer. Når mer enn en leilighet er involvert må styret eller formann ta ansvaret for at problemene løses på en effektiv måte med minst mulig bruk av kjemikalier.

Aktiv Skadedyrkontroll AS har døgnvakttelefon (815 00 098), som er bemannet av offentlig godkjent skadedyrbekjemper .

Ved henvendelse vil det bli gitt råd og veiledning på telefon, samt avtalt videre oppfølging med eventuelt befaring, tilbud og bekjempelse.

På forespørsel utfører vi gratis befaring for å kartlegge omfang av akutte problemer med skadedyr, og kommer med skriftlig tilbud på bekjempelse.

Oppdages små dyr i en leilighet er det viktig å finne ut om det er skadedyr, slik at riktige tiltak kan iverksettes så raskt som mulig.Artsbestemmelse av skadedyr.
Aktiv Skadedyrkontroll AS foretar gratis artsbestemmelse av insekter.

I mange tilfeller vil vi kunne informere om at dyr som er funnet har tilfeldige årsaker, og at det ikke er behov for bekjempelse.

I tilfeller der dyr som er funnet må bekjempes vil vi tilby befaring og bekjempelse, samt komme med informasjon om egentiltak som kan gjøres for å hindre tilsvarende problemer med skadedyr i fremtiden..Serviceavtale.
I et borettslag/sameie kan det bli problemer med mange forskjellige skadedyr. Felles for dem er at jo tidligere de oppdages, jo lettere vil det være å få dem fjernet.

Skadedyr som rotter, mus og maur kan forebygges gjennom serviceavtaler, slik at de ikke etablerer seg og fører til problemer.

Med andre skadedyr som kakerlakker, biller, møll, veggedyr og lopper er vi ofte avhengig av at de som først oppdager dem også melder dette til styret, slik at effektive tiltak startes.

En serviceavtale med Aktiv Skadedyrkontroll AS vil innebære at borettslaget/sameiet har en fast skadedyrbekjemper, som kjenner bygningsmassen og omgivelsene utvendig, noe som sikrer en rask og effektiv bekjempelse ved akutte behov.

Ta kontakt og be om et uforpliktende tilbud på en serviceavtale tilpasset ditt borettslag/sameies behov!SKADEDYRINFO