FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS


Dueproblemer?
Vi tar jobben!


BYDUE (Columba livia domestica)

Atferd og biologi
Byduer er rømte tamduer som har klippedua som stamform. De lever i livsvarige parforhold, og holder seg på de samme stedene.
Bydua hekker hele året, ofte med 3-4 kull i året. De greier seg med lite reirmateriale, som regel bare en haug med ekskrementer og noen kvister.Risiko for skade/ulempe
Ved å sitte på avsatser, karmer og gesimser tilgriser de vegger, vinduskarmer, markiser og fortau med ekskrementer som inneholder urinsyre som kan etse i stykker bygningsmaterialer. Samtidig danner rester og ekskrementer livsgrunnlag for parasitter som hønsemidd og fuglelopper. Disse kan vandre inn og bite mennesker.

Forebyggende tiltak
Når duene medfører ulempe eller skade kan Aktiv Skadedyrkontroll AS kartlegge årsaker og omfang, slik at tiltak som velges får et tilfredstillende resultat.
Aktiv Skadedyrkontroll AS tilbyr en rekke tiltak for å forhindre at duer kan sitte på fasader og føre til tilgrising.


SKADEDYRINFO