FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
DUEPROBLEMER?VI TAR JOBBEN!
Aktiv Skadedyrkontroll AS tilbyr alle former for sikring mot duer. Vi foretar uforpliktende befaringer og kommer med løsninger tilpasset behov.
Vi foretar også mekanisk rengjøring, fjerning av dueekskrementer og desinfeksjon.


Nett.
I en del tilfeller er det ønskelig å hindre duer innpass. Det er da mulig å benytte nett som et fysisk hinder slik at duer ikke kommer inn i bakgårder og lyssjakter, eller nette igjen åpninger eller balkonger.


Wiresystemer og duepigger.
Brukes ofte på gesimser og kanter der duer sitter på bygningsfasader. Disse fasadene blir fort tilgriset av dueekskrementer og hyppig rengjøring av vinduer, fortau og fasade blir nødvendig.


Burfangst og skyting.
I områder med store dueflokker kan det være en løsning å gjennomføre etfangstprogram, mens det på steder med kun noen få duer kan løses med skyting.


Spesialløsninger.
Aktiv Skadedyrkontroll har oversikt over tilgjengelig utstyr på verdensmarkedet og samarbeider med en mekanisk bedrift som lager og tilpasser utstyr til det enkelte oppdrag.
SKADEDYRINFO