FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
EDDERKOPPER (Araneidae)

Atferd og biologi
I Norge finnes det mer en 500 arter av edderkopper, og alle er ufarlige for mennesker. De er meget alminnelige, men det er ikke så vanlig at vi kommer i kontakt med dem. Edderkopper har fire par bein, mens insekter har tre par bein. De lever av å fange andre små dyr, og må sees på som nyttedyr.
Når edderkopper opptrer i forbindelse med bygninger er det i hovedsak på steder som er fuktige. I jordkjellere, langs grunnmuren, i vegetasjonen og nede i steinfyllinger har de sin naturlige plass. De som kommer inn i boligrom finner som regel ikke egnede steder å overleve, og de vil da trekke ut eller dø.


Risiko for skade/ulempe
Med unntak av den frykt enkelte mennesker føler når de ser edderkopper, er de helt ufarlige for mennesker og fører ikke til skade.

Forebyggende tiltak
En viktig måte å forebygge mot edderkopper er å sikre sprekker/ventiler, silk at det blir vanskeligere for dem å komme inn. Ved å redusere fukt i kjellere vil næringsgrunnlaget for edderkoppene reduseres, Andre forebyggende tiltak er å holde vegetasjonen nede langs grunnmuren, og ikke lagre bygningsmaterialer o.l. inntil grunnmuren.
SKADEDYRINFO