FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
FARAOMAUR (Monomorium pharaonis)

Atferd og biologi
Faraomauren er en tropisk art som ikke lever ute i Norge, men som etablerer seg ved varmekilder i våre hus. Den er gul og så liten, ca. 2-3 millimter, at det er vanskelig å oppdage den. Faraomauren er nærmest altetende, søtsaker, kjøttvarer, ost, åtsler og døde insekter.Risiko for skade/ulempe
Faraomaur etablerer nye samfunn i blant annet kjøkkenmaskiner, kaffetraktere, innimellom klær eller i pakker med mat og frukt med mer. Det er derfor stor mulighet for at faraomaur spres fra bygning til bygning i Norge. Det er registrert tilfeller der faraomaur spiser av sår på pasienter.

Forebyggende tiltak
Aktiv Skadedyrkontroll AS tilbyr å kartlegge omfang og spredning av faraomaur, når disse oppdages i bygninger.
Bekjempelse av faraomaur må gjøres med bruk av åtebaser og veksthemmere, slik at virkestoffer bringes tilbake til samfunnet og dronningene dør. Det kan finnes tusenvis av små samfunn og alle må utryddes. Hele bygningen må derfor behandles samtidig.SKADEDYRINFO