FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
FLUER (Diptera)

Atferd og biologi
Fluene legger sine egg i næringsmaterie som ekskrementer, plante og dyrerester. Husflua kan under gunstige forhold legge flere hundre egg, og utviklingen fra egg til voksen kan gjennomføres på 7 dager. 1 kilo svinegjødsel er nok føde til 5000 larver.
Andre arter som opptrer i hus er fruktfluer som ofte har en lokal næringskilde, som matrester, råtnende frukt, vannlåser med næringsrester og lignende.


Risiko for skade/ulempe
Fluer finnes i alle våre miljøer, og det er nesten umulig å hindre at fluer kommer inn i våre hus. De fleste fluer lever et hektisk liv på stadig leting etter næring og eggleggingsplasser. De flyr fra ekskrementer og matavfall, til våre ferske matvarer, og bringer med seg matforgiftningsbakterier som igjen forderver maten.

Bekjempelse og kontroll.
Aktiv Skadedyrkontroll As foretar uforpliktende befaringer for å kartlegge årsaker til flueproblemer, og har løsninger som både hindrer fluer i å komme inn, samt uskadeliggjør fluene når de kommer inn.
Blant våre løsninger er insektnett foran vinduer og i ventiler, samt elektriske insektfangere.SKADEDYRINFO