HUS OG HYTTER
BORETTSLAG
OFFENTLIG
PRIVATE BEDRIFTER
FORSIKRINGSELSKAP

ForsikringsselskapBistand til bekjempelse.
Aktiv Skadedyrkontroll AS har i mange år bistått flere forsikringselskaper med bekjempelse av skadedyr som rotter, mus, maur og borebiller.
Vi har etablert en pris og kvalitet som sikrer at forsikringsselskapets kunde får rask oppfølging, effektiv bekjempelse og råd om egentiltak for å hindre ny aktivitet.
På forespørsel utfører vi befaring for å kartlegge omfang av skadedyraktivitet, og kommer med skriftlig tilbud på bekjempelse.Vurdering av skadedyraktivitet.
Ved behov for utredning av mulig skadedyraktivitet hos kunde, stiller AktivSkadedyrkontroll AS med faglig ekspertise, gjennom vår biolog og eksperter på forskjellige skadedyr, samt at alle våre ansatte i feltet er offentlig godkjente skadedyrbekjempere.Artsbestemmelse av skadedyr
Aktiv Skadedyrkontroll AS foretar gratis artsbestemmelse av insekter.

Ved spørsmål fra kunder kan forsikringselskaper benytte denne tjenesten, ved å la kunde sende dyr som er funnet direkte til vår biolog, for artsbestemmelse.

I mange tilfeller vil vi da kunne informere om at dyr som er funnet har tilfeldige årsaker, og at det ikke er behov for bekjempelse.

I tilfeller der dyr som er funnet bør bekjempes og kunden får dekket dette gjennom sin forsikring, vil vi tilby forsikringsselskapet bekjempelse.

I tilfeller der dyr som er funnet bør bekjempes og kunden selv må dekke bekjempelsen vil vi tilby kunden bekjempelse og eventuelt forebyggende tiltak.Samarbeidsavtaler.
Forsikringsselskaper som inngår rammeavtaler med Aktiv Skadedyrkontroll AS har fordelaktige priser og betingelser.

Ved ønske om ytterligere informasjon om våre tjenester til forsikringsselskaper kan vår salgssjef Karl Otto Molvig kontaktes.
SKADEDYRINFO