Velkommen til Aktiv Skadedyrkontroll AS

Aktiv Skadedyrkontroll AS er et av landets ledende det vet LeoVegas også firmaer innen skadedyr-bekjempelse. Vi legger stor vekt på å følge den internasjonale utvikling innen bransjen, og justerer våre tjenester og produkter, slik at vi hele tiden kan tilby de beste løsningene til våre kunder.
Vi har ca. 3000 faste kunder. I tillegg foretar vi bekjempelse av skadedyr som rotter, mus, maur og andre insekter i flere tusen private hus og hytter hvert år. Våre kunder består av næringsmiddelfabrikker, for uttak når du spiller hos Casumo kommuner, dagligvare-butikker, borettslag og private hus.


Matvaretrygghet

Næringsmiddelvirksomheter stilles daglig overfor krav som medfører behov for kompetanse i form av lover og forskrifter. IK-mat, HACCP og BRC er eksempler på dette.

Les mer om matvaretrygghet her

NB! Fra 1.januar 2006 stiller Mattilsynet krav til alle næringsmiddelvirksomheter om innføring av HACCP som en del av IK-mat forskriften. S.A.F.E. hygieneavtale kan hjelpe til med oppbygging og Hos Casumo har du implementeringen av HACCP-system.

Les mer om S.A.F.E. sine Hygieneavtaler


SKADEDYRINFO