FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
HUSMUS (Mus musculus)

Atferd og biologi
Husmus er meget tilpassningsdyktige, og finnes så godt som alle steder der det bor mennesker.
Mus som trekker inn i hus om høsten er i hovedsak liten og stor skogmus.
Mus foretrekker frø, korn og kornprodukter og spiser ca. 3 gram fast føde hver dag. Under gunstige forhold med trygghet og nok tilgang på næring kan husmusa få unger hele året. Vanligvis får de 5-6 kull i året med 4-7 unger.Risiko for skade/ulempe
Mus er utstyrt med gnagerfortenner, som vokser med opptil 1 cm. pr. måned. Dette gjør at de hele tiden må gnage for å holde tannveksten nede. De kan gjøre stor skade ved å gnage seg vei gjennom bygningskonstruksjoner og føre til kortslutninger i elektriske anlegg. I lagre med næringsmidler kan de forurense matvarer ved å spise og gnage, og de kan spre smittsomme bakterier som salmonella gjennom urinering og ekskrementer.

Bekjempelse og kontroll.
Aktiv Skadedyrkontroll AS foretar gratis befaringer og kommer med forslag på bekjempelse og forebyggende tiltak gjennom serviceavtaler. Vi utfører også tetting og sikring av sprekker under dører, ventiler og lusing oppunder kledning.
Aktivitet av mus i boliger, borettslag eller næringsvirksomhet bør bekjempes og behov for forebyggende tiltak kartlegges.SKADEDYRINFO