Jobbmuligheter i Aktiv Skadedyrkontroll AS

Behovet for våre tjenester er økende og vi har derfor løpende behov for nye ansatte innenfor salg og service. Vi ønsker derfor å motta søknader med informasjon om deg, din utdannelse og erfaring, slik at vi kan vurdere mulighetene dine for en fremtidig ansettelse.

Geografisk må aktuelle søkere være bosatt på Østlandet, Sørlandet eller i Trondheimsområdet.

Vi legger vekt på at nye ansatte skal passe inn i vårt eksisterende arbeidsmiljø.

Alle våre ansatte som arbeider med service og salg må være offentlig godkjente skadedyrbekjempere. Søkere som ikke er offentlig godkjente skadedyrbekjempere må regne med en opplæringsfase over flere måneder med redusert lønn, og at videre arbeid er avhengig av at søker blir offentlig godkjent av myndighetene.

Hva skal til for å bli offentlig godkjent skadedyrbekjemper?
Det stilles krav til den enkelte ansatte som skal arbeide med skadedyrbekjempelse og kontroll. Dette innebærer flere måneders intern opplæring og praksis ute i feltet med vår biolog og andre som er offentlig godkjent.I tillegg krever myndighetene at det gjennomføres flere kurs med avsluttende eksamen og at en kan dokumentere følgende krav til praksis:

Praksis skal være utført i løpet av de 5 siste årene. Praksis av minst en måneds varighet på hvert av følgende områder er nødvendig:

· Inspeksjon og bekjempelse av rotter og mus. Ulike rodenticider og alternative metoder bør ha blitt brukt. Arbeidet skal ha blitt utført i miljøer som stiller krav til sikkerhet.

· Inspeksjon og bekjempelse av insekter. Forskjellige insekticid-formuleringer, forskjellige sanerinsmetoder og alternative metoder bør ha blitt brukt.

Det må også gjennomføres 2 ukeskurs ved nasjonalt folkehelseinstitutt med avsluttende eksamen på begge som må bestås. Arbeidet skal ha blitt utført i miljøer som stiller krav til sikkerhet.


Kursdel 1 skal minimum inneholde:
· Relevant regelverk, herunder kjemikalelovgivningen og forskrift om skadedyrbekjempelse.
· Kjemiske bekjempelsesmidler og toksikologi.
· Utstyr og tekniske hjelpemidler for påføring og spredning av bekjempelsesmidler.
· Arbeidshygiene og beskyttelsestiltak, HMS-datablader.
· Førstehjelp ved forgiftninger.
· Ulike metoder og teknikker for forebygging og bekjempelse av skadedyr.
· Praktiske øvelser med utstyr. Gruppearbeid med løsing av oppgaver.
· Eksamen del 1.


Kursdel 2 forutsetter at kursdel 1 er gjennomført. Kursdel 2 skal som minimum inneholde:
· Skadedyrkunnskap. Identifisering og bilogi. Praktiske øvelser i identifisering.
· Bekjempelse og forebygging. Tiltak mot utvalgte arter skadedyr og i utvalgte miljøer som treverk og klær i bolighus, forskjellige typer næringsmiddelindustri og i friluftsområder.
· Eksamen del 2.

Først når de nevnte kurs og eksamener er bestått, og krav til praksis kan dokumenteres, kan det søkes om å bli godkjent.
SKADEDYRINFO