JORDROTTE/VÅND (Arvicola terrestris)

Atferd og biologi
Jordrottene lever det meste av livet nede i bakken og graver gangsystemer. Den trives best i fuktig terreng, og den er flink til å svømme. Jordrotte er mindre enn brun rotte, og de har en avrundet snute, små ører og kort hårete hale. Jordrottene får 4-5 kull i sommersesongen, og ungene når forplatningsdyktig alder på 2 måneder. Den har en stor formeringsevne, men blir vanligvis ikke eldre enn 15-20 måneder. Jordrotter spiser planter og røtter, og kan samle store mengder i hulrom i bakken.

Risiko for skade/ulempe
Utbredelse av jordrotter i et område viser seg ved at det oppstår flere hull i bakken, og terrenget blir ujevnt og synker sammen. Hull etter jordrotter er små og ovale, De vil kunne gnage av røtter til busker og trær, som igjen fører til at plantene dør.

Forebyggende tiltak
Jordrotter vil fortrinnsvis holde seg der det er en del vegetasjon med busker og høyt gress. I slike områder er det ofte vanskelig a se omfanget av aktiviteten. Med basis i slike områder sprer de seg inn i bl.a. hager. Forebyggende tiltak er å holde vegetasjonen nede og ikke la gress og planter gro fritt. Hageeiere som får problemer med jordrotter kan ha velstelte hager, men være omgitt av ustelt terreng som innbyr til jordrotteaktivitet, og vil på den måten stadig bli utsatt for nye angrep. Det finnes mange gode råd mot jordrotter, men ingen kan sies å gi noen fullgod effekt. Bekjempelse på mindre områder som i hager, omgitt av problemområder, vil kun ha kortsiktig effekt. Vanlig rottegift har vist seg ikke å være effektiv mot jordrotter av flere grunner. bl.a. fordi den inneholder lite virkestoff, og fort mugner i bakken. Det er også mye K-vitaminer i røtter, som igjen er motgift til de blodfortynnende virkestoffene som finnes i vanlig rottegift.
SKADEDYRINFO