FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
KAKERLAKKER (Dictyoptera)

Atferd og biologi
Tropiske kakerlakker følger med varer eller i bagasje fra varmere områder. Når vi flytter mat eller gjenstander fra en bygning til en annen kan kakerlakker også følge med. Det kan ta lang tid å oppdage kakerlakkene da de er aktive om natten.
Eggkapslene inneholder flere titalls individer som spres rundt når de klekkes.Risiko for skade/ulempe
Kakerlakker sprer seg raskt og avgir en ubehagelig lukt. De kan spre smitte fra urene til rene områder med sin vandring og det er registrert allergi som følge av kakerlakkrester i enkelte matprodukter.
Aktivitet av kakerlakker i blokker, kan føre til at leiligheter ikke kan selges eller at det oppnås en lavere pris. Kakerlakker der mat serveres eller lages kan føre til redusert omsetning og svekket renomè.

Forebyggende tiltak
Aktiv Skadedyrkontroll AS har utviklet miljøriktige metoder for både bekjempelse og forebyggende tiltak mot kakerlakker, tilpasset både boliger og bedrifter. Ta kontakt og be om forslag tilpasset deres behov. Ved å oppdage aktivitet tidlig kan kakerlakker bekjempes før de sprer seg, og med minimal bruk av kjemikalier.SKADEDYRINFO