FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
LAGERVAREINSEKTER (melbiller og melmøll)

Atferd og biologi
Lagervareinsekter er en fellesbetegnelse for biller og møll, som lever hele eller deler av sitt liv i matvarer.
Spesielt kornbaserte matvarer, dyrefor og nøtter kan bli angrepet av lagervareinsekter. Disse insektene forekommer for eksempel hos produsenter, og kan følge med varer til lagre, butikker og kjøkkenskap.


Risiko for skade/ulempe
Finnes det egg eller noen få individer i en pose mel formerer de seg og til slutt vil de begynne å spre seg til andre produkter i nærheten.
Lagervareinsekter kan føre til betydelige tap, da varer må kastes og bekjempelse gjennomføres.

Bekjempelse og kontroll
Aktiv Skadedyrkontroll AS har utviklet miljøvennlige metoder både for bekjempelse og kontroll av lagervareinsekter. Formålet er hele tiden å kunne oppdage aktivitet så tidlig som mulig.
Oppdages det små dyr i forbindelse med matvarer er det viktig å ta vare på disse og sende dem til Aktiv Skadedyrkontroll AS for artsbestemmelse. Riktige tiltak er avhengig av hvilket lagervareinsekt som opptrer.SKADEDYRINFO