HUS OG HYTTER
BORETTSLAG
OFFENTLIG
PRIVATE BEDRIFTER
FORSIKRINGSELSKAP

Private hus og hytterAkutt bekjempelse.
Bekjempelse og kontroll av alle typer skadedyr.

Aktiv Skadedyrkontroll AS har døgnvakttelefon (815 00 098), som er bemannet av offentlig godkjent skadedyrbekjemper .

Ved henvendelse vil det bli gitt råd og veiledning på telefon, samt avtalt videre oppfølging med eventuelt befaring, tilbud og bekjempelse.

På forespørsel utfører vi befaring for å kartlegge omfang av skadedyraktivitet, og kommer med skriftlig tilbud på bekjempelse, samt behov for å forebygge og tilbud om boligavtale.Vurdering av skadedyraktivitet.
Ved behov for utredning av mulig skadedyraktivitet , stiller Aktiv Skadedyrkontroll AS med faglig ekspertise, gjennom vår biolog og eksperter på forskjellige skadedyr, samt at alle våre ansatte i feltet er offentlig godkjente skadedyrbekjempere.Artsbestemmelse av skadedyr.
Aktiv Skadedyrkontroll AS foretar gratis artsbestemmelse av insekter.
I mange tilfeller vil vi kunne informere om at dyr som er funnet har tilfeldige årsaker, og at det ikke er behov for bekjempelse.
I tilfeller der dyr som er funnet bør bekjempes vil vi tilby befaring og bekjempelse, samt forebyggende tiltak gjennom en boligavtale ved behov .Boligavtalen.
Ny tjeneste som kan bestilles for å sikre private hus og hytter. Tilpasset behov for forebygging og sikring mot skadedyr som rotter, mus og maur.
Priser på boligavtale er fra kr. 1 984,- inkl. mva. pr. år.Rotter og mus.
Dekker 2 eller flere rutinemessige kontroller pr. år, montering av åtestasjoner utvendig, samt inne ved behov.
Behov for ekstra kontroller og bekjempelse uten ytterligere kostnader.
Rabatter på øvrige tjenester fra Aktiv Skadedyrkontroll AS.

Jordmaur.
Dekker 2 eller flere rutinemessige kontroller pr. år, punktsprøyting utvendig langs grunnmur og på uteplasser om våren og sommeren, samt inne ved behov.

Behov for ekstra kontroller og bekjempelse uten ytterligere kostnader.

Rabatter på øvrige tjenester fra Aktiv Skadedyrkontroll AS.

Ta kontakt og be om uforpliktende tilbud på boligavtale tilpasset ditt behov!SKADEDYRINFO