BRUN ROTTE (Anobiidaè)

Atferd og biologi
Brun rotte kom til Europa på 1700-tallet. Den trives på mørke fuktige steder som i kloakknettet, avfallsplasser, kjellere og i vegger/gulv i boliger.

Rotter er sosiale dyr, de lever i flokk. Under gunstige forhold vil en flokk raskt øke i antall. Drektighetstiden er bare 21-24 dager, og det er vanlig med 5-7 unger i kullet.Risiko for skade/ulempe
Rotter er utstyrt med gnagerfortenner, som vokser med opptil 1 cm. pr. måned. De gnager for å holde tannveksten nede og gjør stor skade på bygninger og mat. Rotter kan spre smittsomme sykdommer gjennom urinering og ekskrementer.

Forebyggende tiltak
Aktiv Skadedyrkontroll AS foretar gratis befaringer og kommer med forslag på bekjempelse og forebyggende tiltak gjennom serviceavtaler. Vi utfører også tetting og sikring av sprekker under dører, ventiler og lusing oppunder kledning.

Mange kommuner har rammeavtale med Aktiv Skadedyrkontroll AS, hvor vi sikrer bygninger og legger ut rottegift i kloakknettet. Private, borettslag eller næringsvirksomhet som oppdager rotter har fordelaktige priser og løsninger i kommuner vi har rammeavtale med.


SKADEDYRINFO