Hygieneavtaler

ISS MATVARETRYGGHET kan skreddersy en enkel og oversiktlig hygieneavtale til enhver næringsmiddelbedrift.

Matvaretrygghetsperm
Etablering av kundetilpasset matvaretrygghetssystem inklusiv IK- mat og HACCP.Eventuelt oppgradering av kundens eksisterende kvalitetssystem med IK-mat til kvalitetssystem med IK- mat og HACCP.

Hygieneavtale
- Hygieneinspeksjon utføres som visuell gjennomgang av virksomheten, ved tilpasset sjekkliste 2 ganger årlig.
- Visuell renholdskontroll.
- Revisjon av virksomhetens kvalitetssystem i forhold til regelverk og praksis 1 ganger årlig.
- Beredskapspakke for analysering av matvarer ved for eksempel kundeklager eller matforgiftning.
- Skadedyrkontroll mot rotter, mus, maur og lagervareinsekter 4 ganger årlig.

I storsenter og bygningskompleks hvor skadedyrkontroll er ivaretatt på annen måte, kan kostnaden for denne trekkes ut av hygieneavtalen.

I samarbeid med virksomheten, kan ISS MATVARETRYGGHET skreddersy en hygieneavtale ut fra ditt kartlagte behov. Dette er en fordel, da de fleste har ulike behov. I våre hygieneavtale har vi 2 hygieneinspeksjoner i året, hvor ett av besøkene blir kombinert med revisjon. Skadedyrkontroll utføres med 4 årlige kontroller. Ved godt samarbeid kan vi sikre virksomheten en effektiv og oversiktlig matvaretrygghet.

Ta kontakt og be om uforpliktende tilbud på
hygieneavtale tilpasset ditt behov!


Hygieneavtaler