FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
SAKSEDYR (Forficula auricularia)

Atferd og biologi
Saksedyr kan om høsten være plagsomme i forbindelse med dør/vindussprekker når de forsøker å finne overvintringsplasser. Saksedyr foretrekker fuktige plasser som komposthauger, og under lagret vedmaterialer langs grunnmurer. Hunnen overvintrer i små hulrom i bakken eller i sprekker i bygningskonstruksjon. Om våren legger hun ca. 30 egg, som klekker etter 5-8 uker. Hunnen passer og pleier dem en tid. Hunnen dør så og blir spist av avkommet, som så forlater redet for godt. De blir ikke kjønnsmodne før i august, og har således bare en generasjon i året.


Risiko for skade/ulempe
Saksedyr innebærer ingen risiko for skade, men kan være plagsomme om høsten da de forsøker å finne overvintringssteder. De kan opptre i kjellere, ved vinduer og dører. De vil dø i løpet av kort tid inne i hus. Saksedyr er mere å regne som nyttedyr, da de lever av mindre dyr og mikroorganismer på fuktige steder i naturen.

Forebyggende tiltak
For å redusere antall saksedyr i nær tilknytning til huset er det viktig å ikke skape fuktige miljøer inntil huset. Lagring av trematerialer, kompost og høyt gress inn mot grunnmur vil også føre til aktivitet av saksedyr. Å rydde langs grunnmur silk at det er åpent og tørt er forebyggende tiltak. Sprøyting eller bruk av kjemikalier har bare en kortvarig effekt, og er ingen god løsning.
SKADEDYRINFO