Skadedyr

Når dyr fører til plage eller skade definerer vi dem som skadedyr.

Det finnes et stort mangfold av dyr i naturen, og det er kun noen få av disse som er plagsomme eller fører til skade. Det er derfor viktig å kunne skille de som er skadedyr og de som ikke kan føre til plage eller skade.

Aktiv Skadedyrkontroll AS tilbyr derfor gratis artsbestemmelse av små dyr!

Kunnskap om skadedyrs atferd og biologi er avgjørende for at bekjempelse og forebyggende tiltak skal fungere effektivt, og med minst mulig bruk av kjemikalier.
Aktiv Skadedyrkontroll AS tilbyr derfor uforpliktende befaring for at våre forslag skal være tilpasset behov.
Hovedårsaken til at vi får problemer med enkelte dyr, er at vi ved å bygge boliger, bedrifter, kloakknett og søppelfyllinger skaper et miljø som gjør at noen dyr får mye bedre livsbetingelser og dermed øker i antall og påfører miljøet skade.

Aktiv Skadedyrkontroll AS har i dag 3000 serviceavtaler som sikrer og kontrollerer at disse dyrene ikke får lov å etablere seg og gjøre skade, og vi står tjeneste for flere.

2 mus blir til 1000 på et år!

Dette er riktig, men det er forskjell på teori og praksis. Når det ikke skjer er det fordi en normal museverden er full av farer:
· Mange blir mat for rovdyr som ugler, ormer, katter og rev.
· Mange vil miste livet på grunn av kulde og nedbør.
· Tilgangen på mat vil begrense antallet.

Men når mus tar seg inn i et matlager:
· Finner de ubegrenset med mat
· Er trygge for sine fiender.
· De er beskyttet mot kulde og nedbør.

Da er forutsetningene tilstedet for at 2 mus kan bli til 1000 på et år. En avtale med Aktiv Skadedyrkontroll AS vil forhindre en slik utvikling, ved å ta livet av den første musa når den kommer!SKADEDYRINFO