FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
SKRUKKETROLL (Oniscoidea)

Atferd og biologi
De grålige ovale skrukketrollene, som nærmest minner om små beltedyr, hører til de dyr som ofte finnes i forbindelse med hus. Skrukketroll er det eneste krepsdyret som har tilpasset seg et liv på land. De viser sitt slektskap til krepsdyr ved at hunnen bærer eggene med seg i en spesiell rugepose på buken, og ved at de ånder med gjeller. Skrukketrollets gjeller er et slags tynnhudet vedheng som er festet til beina. De kan bare leve der det er fuktig, for gjellene må hele tiden være dekket av en tynn vannhinne om de skal fungere. De har heller ikke et vokset, vanntett ytterlag som insektene. Dette er grunnen til at de vil tørke ut i løpet av få timer om de forviller seg inn i tørre rom.
Skrukketrollene lever først og fremst av visne plantedeler, men de kan også gnage på døde dyr. De samles ofte på fuktige steder, og når de påtreffes i større antall inne er det som regel i forbindelse med fuktighet i kjellere o.l.


Risiko for skade/ulempe
Skrukketroll innebærer ingen fare for skade på bygninger eller mennesker. De kan i perioder være plagsomme når de har gode formeringsmuligheter i nærheten av hus.

Forebyggende tiltak
Forekommer det stor aktivitet av skrukketroll må en forsøke å finne ut hvor de har gode formeringsmuligheter. Store mengder skrukketroll kan leve i forbindelse med materialer som lagres på bakken inntil hus, og det kan da ha god effekt å fjerne lagrede ting utvendig, samt tørke opp i kjellere o.l. Behandling med kjemikalier vil ha liten innvirkning på antall skrukketroll, og kan ikke anbefales.


SKADEDYRINFO