FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
STOKKMAUR (Camponotus ssp.)

Atferd og biologi
Stokkmaur er store maur og arbeiderne varierer fra 6mm til 14mm, mens dronningen blir ca. 2 cm. Store maur som tilfeldig oppdages i huset bør artsbestemmes.
Andre tegn som kan være stokkmaur er knitrelyder i veggene, trespon som dyttes ut ved lister, og store maur med vinger når de svermer i juni.
Stokkmaur holder seg skjult, og det går ofte mange år før de blir oppdaget.

Risiko for skade/ulempe
Stokkmaur vil gnage ganger og hulrom i treverket for å få plass til samfunnet. I tilfeller hvor redet bygges i hus kan de gjøre stor skade.

Bekjempelse og kontroll
Aktiv Skadedyrkontroll AS tilbyr effektiv bekjempelse av stokkmaur der formålet er å drepe dronningen i redet. Avdekkes et stokkmaursamfunn vil de raskt flytte seg vekk fra området, og det kan da bli vanskeligere å finne dem. Ta kontakt med Aktiv Skadedyrkontroll AS og be om en uforpliktende befaring.SKADEDYRINFO