FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
Dyr som angriper tekstilerKlesmøll (Tineola bisselliella)
Stammer fra varmere områder, og lever ikke fritt i Norge. Klesmøll krever mer enn bare ullstoff for å overleve, og larvene oppsøker derfor næringsflekker på stoffet. De går også løs på mel, kjøtt og døde insekter.
De siste 50 årene har aktiviteten gått kraftig tilbake, bl.a. fordi vi har fått tørrere inneklima, mer syntetiske stoffer i klær og ikke har eller lagrer så mye ulltøy i kott og på loft som tidligere.
Det viktigste forebyggende tiltaket er å ikke lagre sammenbrettet ulltøy over lengre tid. Ta det frem og luft dem regelmessig, helst når det er kaldt ute. Bruk av støvsuger ved rengjøring, for å unngå fuktighet.
Begrenset bruk av insektmidler kan bidra til raskere bekjempelse.Pelsmøll (Tinea pellionella)
Ganske lik klesmøll i atferd, som i motsetning til klesmøllen lever fritt i Norden og påtreffes i fuglereir. Den krever høyere luftfuktighet enn klesmøllen og er blitt sjeldnere som skadedyr de senere årene.
Begrenset bruk av insektmidler kan bidra til raskere bekjempelse.Pelsbillen (Attagenus pellio)
Den er lett og kjenne igjen fordi den har en hvit flekk på hver av de to dekkvingene. De lever fritt i naturen, og kan tilfeldig komme inn i hus.
De legger egg direkte på ull tekstiler, pelsverk, utstoppede dyr, fettholdige matvarer med mer. De kan være i sprekker i gulv og i kroker der det blir liggende matrester og støv.
Regelmessig støvsuging og rengjøring av punkter der det registreres aktivitet vil redusere antall individer. Begrenset bruk av insektmidler kan bidra til raskere bekjempelse.Teppebillen (Anthrenus)
Lever fritt i naturen. Larvene lever i fuglereder, eller i tørt avfall der larvene kan finne næring i form av fjær, hår, kjøttrester eller døde insekter. Når den angriper tekstiler vil den helst ha ren ny ull eller bløte og kostbare strikkevarer som kashmeregensere og kofter.
Regelmessig støvsuging og rengjøring av punkter der det registreres aktivitet vil redusere antall individer. Begrenset bruk av insektmidler kan bidra til raskere bekjempelse.Tyvbiller (Ptinidae)
Tyvbiller kan også gnage på tekstiler. Hullene kjennes igjen ved at de er jevnt runde, og det er ikke noe spinn.
SKADEDYRINFO