Tjenester

Vi tilbyr:
- Uforpliktende befaringer
- Bekjempelse av skadedyr
- Faste forebyggende avtaler

- Gratis artsbestemmelse av insekter.

- Montering av tetningslister under dører og porter.
- Montering av insektsnett foran vinduer og dører.
- Mekanisk rengjøring av siloer, maskiner, utstyr i blant annet bakerier.
- Desinfeksjon.
- Montering av duenett, fjærbelastede stålwire og pigger.
- Fangst og skyting av fugl i forbindelse med bygninger.

- Utleie og salg av elektriske insektsfangere.

- Risikoanalyser i bedrifter m.h.t. skadedyr og behov for forebyggende tiltak.
- Spesialtilpasset rapportering og dokumentasjon integrert i HMS og IK-MAT.

Se også informasjon under produkter og for de enkelte typer kundegrupper.SKADEDYRINFO