FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS
TREBUKKER (Cerambycidae)

Atferd og biologi
Trebukker lever som larver i treverk. Eggene legges på bark/treverk, og når de klekker gnager larvene seg inn i treverket eller mellom barken og veden, og blir der i flere år. Etter forvandling til bille vil den gnage seg ut av treverket og antall ovale flyvehull på overflaten til treverket viser hvor mange biller som har kommet ut.

Husbukken krever et varmere klima enn det vi har i store deler av Norge. Den forekommer langs kysten fra Vestfold og til Nordmøre, samt sør på Hvalerøyene.

Blåbukken er langt vanligere enn husbukken. Når det oppdages ovale hull og boremel mellom barken og veden, er det som regel spor etter blåbukken. Larvene er avhengig av bark og fører bare til kosmetiske skader.

Risiko for skade/ulempe
Husbukken kan gjøre omfattende skade.

Bekjempelse og kontroll
Aktiv Skadedyrkontroll tilbyr impregnering når det påvises aktivitet av husbukk. Funn av ovale flygehull, trespon som drysser ned, eller knitrelyder i treverket på varme sommerdager, er tegn på aktivitet av trebukker.SKADEDYRINFO