FORSIDENOM SELSKAPETTJENESTERPRODUKTERSKADEDYRJOBBMULIGHETERANSATTEKONTAKT OSS




EKTE TUSENBEIN (Diplopoda)

Atferd og biologi
Ekte tusenbein har mange ledd og to par bein på hvert ledd. Den er planteeter og finnes ofte i stort antall i jorda, under steiner og på lignende mørke og fuktige steder.


Risiko for skade/ulempe
Tusenbein innebærer ingen fare for skade på bygninger eller mennesker. De kan i perioder være plagsomme når de har gode formeringsmuligheter i nærheten av hus, og kan da vandre inn i garasjer og kjellere.

Forebyggende tiltak
Det kan forekomme stor aktivitet av tusenbein spesielt om høsten når de begir seg ut på vandring. Forebyggende tiltak kan være å fjerne lagrede materialer/ved inntil hus o.l. Tusenbein som kommer inn i hus vil dø av seg selv i løpet av kort tid. Behandling med kjemikalier vil ikke ha noen effekt, og kan ikke anbefales.




SKADEDYRINFO